Çalışma Grupları

  • ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU 
  • KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU 
  • KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU 
  • KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU 
  • KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU 
  • KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU 
  • LİPİT ÇALIŞMA GRUBU