4 MART 2017, CUMARTESİ

4 MART 2017 CUMARTESİ
  SALON 1
08:45-09:55  YENİ KILAVUZLAR: NELER DEĞİŞTİ?
 Oturum Başkanları:Serdar Aksöyek, Bülent Görenek
08:45-09:00 ESC 2016 Atriyal Fibrilasyon
  Erdem Diker
09:00-09:15 ESC 2016 Dislipidemi
  Lale Tokgözoğlu
09:15-09:30 ESC 2016 Kardiyoonkoloji
  Cafer Sadık Zorkun
09:45-09:55 Tartışma
09:55-10:15  KAHVE MOLASI
10:15-11:00

 UYDU SEMPOZYUM
RECORDATI

DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR: PITAVASTATIN

Konuşmacılar: Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Prof. Dr. Nevrez Koylan,Prof. Dr.Vedat Sansoy, Prof. Dr.Lale Tokgözoğlu, Prof. Dr. Kubilay Ukinç

11:00-11:10  ARA
11:10-12:20  HİPERTANSİYONDA GÜNCELLEME
 Oturum Başkanları: Aytaç Öncül, Giray Kabakçı
11:10-11:25 Kan Basıncı Ölçüm Yöntemleri ve Cihazlar: Hangisi
  Alparslan Birdane
11:25-11:40 Yaşlı Hastada Tanı ve Tedavi
  Filiz Özerkan
11:40-11:55 Gebede Tanı ve Tedavi
  Enbiya Aksakal
11:55-12:10 Hiperaldosteronizm: Sık Ama Gözden Kaçıyor mu?
  Cem Barçın
12:10-12:20 Tartışma
12:20-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 UYDU SEMPOZYUM
SANOFI
Kardiyovasküler Tedavide Altın Standart
Konuşmacılar: Sadi Güleç, Mustafa Arıcı
14:!5-15:25  ABLASYON – KİME? NASIL?: HASTA ÖRNEKLERİ İLE ANLATIM
 Oturum Başkanları: İzzet Tandoğan, Sedat Köse
14:15-14:30 SVT
  Sabri Demircan
14:30-14:45 Atriyal Fibrilasyon
  Ömer Akyürek
14:45-15:00 Normal Kalpte Ventriküler Ekstrasistol ve Ventriküler Takşikardi
  Ahmet Akyol
15:00-15:15 Yapısal Kalp Hastalığında Ventriküler Takikardi
  Dursun Aras
15:15-15:25 Tartışma
15:30-16:00  KAHVE MOLASI
16:00-16:45

 UYDU SEMPOZYUMU

PFIZER PFE İLAÇLARI
Büyük Buluşma: Kılavuzdan Gerçek Yaşama
Konuşmacılar: Bülent Görenek, Serdar Küçükoğlu

16:45-17:55  LDL DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİDE SON NOKTA: AGRESİF TEDAVİ
 Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Vedat Sansoy
16:45-17:00 Neden Agresif Tedavi?
  Zerrin Yiğit
17:00-17:15 Agresif Tedavide Yeni Umutlar
  Meral Kayıçıoğlu
17:15-17:30 Daha Düşük mü Yoksa Daha Erken Müdahale Edilmiş Ldl-K Düzeyleri mi?
  Öner Özdoğan
17:30-17:45 Ne Kadar Ldl‘Ye İhtiyacımız Var?
  Sadi Güleç
17:45-17:55 Tartışma